Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fiziceprivind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local