Comisii de specialitate

 • Comisia 1:
  – Comisia pentru Învățământ
  – Comisia pentru Sănătate
  – Comisia pentru Familie
  – Comisia pentru Cultură
  – Comisia pentru Culte
  – Comisia pentru Activități sportive și agrement
  – Comisia pentru Agricultură
 • Comisia 2:
  – Comisia pentru Administrația Publică locală
  – Comisia Juridică
  – Comisia pentru Apărarea ordinii și liniștii publice
  – Comisia drepturilor cetățenilor
  – Comisia pentru protectia socială
  – Comisia pentru servicii si comerț
 • Comisia 3:
  – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială
  – Comisia pentru Buget
  – Comisia pentru Finanțe
  – Comisia pentru Administrarea domeniului public și privat al comunei
  – Comisia pentru gospodărire comunală
  – Comisia pentru protecția mediului
  – Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului

Ultima actualizare: 09:36 | 23.03.2023

Sari la conținut